Backend

image
100152555
· omkring 2 minutter
Backend er et vigtigt koncept inden for softwareudvikling og teknologi, og det refererer til den del af et softwareprogram eller en applikation, som brugeren ikke direkte interagerer med. For at forstå backend bedre, kan vi dele et softwareprogram op i to hoveddele: frontend og backend. Frontend er den del af programmet, som brugeren ser og interagerer med. Det inkluderer brugergrænsefladen (UI), som er designet med farver, knapper, tekst og andre elementer, der gør det muligt for brugeren at navigere og bruge programmet. Frontend er skabt ved hjælp af programmeringssprog som HTML, CSS og JavaScript. Backend, derimod, er den "skjulte" del af programmet, som brugeren ikke ser eller direkte interagerer med. Det er her, hvor al logikken og funktionaliteten i programmet ligger. Når brugeren udfører en handling i frontend, som f.eks. at klikke på en knap eller indtaste data, er det backend, der behandler denne handling og returnerer det ønskede resultat til frontend, så brugeren kan se det. Der er flere komponenter i backend, herunder: 1. Programmeringssprog: Disse er de sprog, som udviklere bruger til at skrive kode og oprette funktionalitet i backend. Nogle populære backend-programmeringssprog inkluderer Python, Java, Ruby, PHP og Node.js. 2. Databaser: Databaser er systemer, der bruges til at lagre og hente data. Når en bruger interagerer med en applikation, kan det være nødvendigt at gemme eller hente data fra en database. Databaser kan være relationelle (som MySQL, PostgreSQL og Oracle) eller ikke-relationelle (som MongoDB og Cassandra). 3. Servere: Servere er kraftfulde computere, der "hoster" eller kører backend-delen af et softwareprogram. Når en bruger interagerer med frontend, sendes der forespørgsler til serveren, som derefter behandler disse forespørgsler og returnerer de nødvendige data eller resultater. Servere kan være fysiske maskiner eller virtuelle maskiner i skyen. 4. API'er (Application Programming Interfaces): API'er er sæt af regler og protokoller, der tillader forskellige softwareapplikationer at kommunikere med hinanden. API'er bruges ofte i backend for at lette kommunikationen mellem forskellige systemer, såsom at hente data fra en ekstern database eller interagere med en tredjepartstjeneste. 5. Middleware: Middleware er software, der fungerer som et bindeled mellem forskellige dele af backend-systemet. Det kan bruges til at håndtere kommunikation mellem servere, databaser og API'er, samt til at håndtere fejl og sikkerhed. For at opsummere er backend en kritisk del af ethvert softwareprogram, da det er her, hvor al logik og funktionalitet er placeret. Uden backend ville frontend ikke have nogen data at vise eller nogen måde at reagere på brugerens handlinger. Backend-udviklere arbejder med programmeringssprog, databaser og andre teknologier for at sikre, at applikationer fungerer korrekt og effektivt.
Denne tekst er skrevet ved hjælp af AI.
image 100152555 , Digital Underviser.
Mit navn er Nicolai, jeg er Digital Underviser. Velkommen til MePlatform Community, et fællesskab hvor vi hjælper hinanden med at lære den digitale verden at kende. Jeg er 38 år gammel og har siddet foran en computer-skærm i mere end nu 25 år. Jeg har udviklet, kodet, designet, produceret og prøvet mange ting på en computer. Jeg vil nu derfor prøve at lære fra mig, lære andre hvordan de selv kan bruge internettet og de mange værktøjer at kende so vi har til rådighed. Jeg underviser også individuelt og coacher 1 til 1.