HTML

4. maj 2023

HTML (HyperText Markup Language) er et programmeringssprog, der fungerer som grundlaget for at opbygge og designe websider og webapplikationer. Det er ikke et traditionelt programmeringssprog som Java eller Python, men snarere et markup-sprog, der bruges til at definere strukturen og præsentationen af indholdet på en webside. HTML-kode skrives ved hjælp af tags, som er korte koder, der angiver, hvordan webbrowsere skal vise og fortolke indholdet. Lad os bryde definitionen ned yderligere for bedre at forstå HTML: 1. HyperText: "Hypertext" refererer til tekst, der indeholder links til andre tekster. Disse links kaldes hyperlinks og er en af de grundlæggende funktioner i HTML. Hyperlinks gør det muligt for brugere at navigere mellem forskellige websider eller inden for samme side ved at klikke på dem. 2. Markup Language: Et markup-sprog er en måde at beskrive og repræsentere indhold og struktur i et dokument ved hjælp af tags. Disse tags angiver, hvordan indholdet skal formateres og præsenteres i en webbrowser. HTML-tags er omgivet af vinkelparenteser (<>), og de fleste af dem har en åbningstag og en lukningstag (f.eks.

og

for at angive et afsnit). Når man arbejder med HTML, er der nogle grundlæggende elementer og strukturer, man skal kende: 1. HTML-dokumentstruktur: Et HTML-dokument starter med en dokumenttype-deklaration (), der fortæller webbrowseren, hvilken version af HTML der bruges. Derefter har vi roden af HTML-dokumentet, som er -tagget. Inden for -tagget er der to hovedsektioner: og . -sektionen indeholder metadata om dokumentet, såsom titel, tegnsæt og links til eksterne ressourcer som CSS-stylesheets. -sektionen indeholder det faktiske indhold på siden, såsom tekst, billeder og links. 2. HTML-tags og elementer: HTML-tags bruges til at definere forskellige typer af indhold og struktur i et dokument. Nogle almindelige HTML-tags inkluderer: -

,

,

, osv.: Disse tags bruges til at definere overskrifter i forskellige niveauer. -

: Dette tag bruges til at definere et afsnit. - : Dette tag bruges til at oprette hyperlinks. - : Dette tag bruges til at indsætte billeder. -